torsdag 29. september 2011

Greeting from Bobson

Greetings to you all. We hope life is fine with you. We too are relatively fine. We are very much happy to inform you that we are now in second year(Bobson & Mohamed) and Zacharia too made it to 1st year. Sorry for the delay in communication due to the fact that we were awaiting for this crucial report. The college charges are yet out which are hopping to be out may be the second or third week in October,2011. Also to keep you remind that we are going to give up the hostels at the end of second year exams(March,2012). This means that we are to go in for new accomodation, since all our lectures has to be conducted in the central part of Freetown. We hope to hear from you. Thanks,from Bobson, Mohamed & Zacharia

onsdag 27. juli 2011

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011

Generalforsamling i foreningen ”medisinstudenter til Bo”

Onsdag 27 juli kl 19.00

Gamle Somavei 13

7 medlemmer var tilstede ved generalforsamlingen

Sakliste:

1 Godkjenning av referat
Referatet fra i fjor ble lest opp og godkjent uten kommentarer

2 Valg av styre
Styret ble gjenvalgt.
Leder Torbjørn Eggebø
Nestleder: Aud Toril Gilje –Hetland
Styremedlem: Arnfinn Rødstøl

3 Årsberetning
En av studentene (Edmond) strøk til eksamen i fjor og er ute
Brima og Mohammed klarte seg fint. Zaccharia strøk så vidt. Han fikk tilbud om å bli overført til farmasi studiet. Han ønsket å forsøke å ta første året en gang til og fikk anledning til dette. Han har nylig vært oppe til eksamen, resultatet foreligger ikke ennå.
De to andre er inne i en 18 måneders periode og skal ha nye eksamener i mars/april 2012.

4 Regnskap
Aktiva i fjor var 99 252, i år 70 027. 95 000 er utbetalt til studentene I løpet av året. Regnskapet er ikke revidert fordi revisor er på ferie. Regnskapet blir lagt ut på bloggen når det er revidert.

5 Budsjett
Regner med 15000 i utgifter pr student. Det kan bli 4 studenter (hvis Zaccharia klarer seg og en ny student blir tatt opp. I verste fall blir det bare 2. Regner med å støtte Zacchariah med lap top hvis han klarer seg (ca 10 000). I tillegg pleier de ha bruk for en ekstra overføring i året på ca 3-4000 pr student. Regner med utgifter på ca 85 000 neste år.
Arnfinn anbefaler at vi skal være rause med ekstra støtte hvis de trenger det.

6 Skattefradrag av gaver
Skatt Vest avslo søknad om skattefradrag fordi foreningen ikke ble vurdert som nasjonal organisasjon.

7 Ny henvendelse til støttespillere
Til høsten vil vi gjøre et nytt utspill til tidligere støttespillere. Vi vil også skrive ny søknad til Fagforbundet Industri Energi Statoil Stavanger. De støttet med 15 000 i fjor. Vi har ikke laget en informasjonsfolder slik som Aud Toril foreslo I fjor, og heller ikke kontaktet Rottary. Dette er stadig mulig for de kommende år.

8 Nye studenter?
Vi opprettholder tidligere vedtak om å støtte Kefala hvis han lykkes i å komme inn. Vi vil ikke ta opp flere studenter i år. Styret mener det er viktig å fortsette og fullføre prosjektet for de som vi har startet opp med.

9 Eventuelt
Torbjørn orienterte om at Sierra Leone har innført fri helsehjelp for gravide og for barn. Alle har derfor mulighet til å få keisersnitt kostnadsfritt når det er nødvendig. Overlege fra Orkdal har vært i Bo siste halve år. Sykehuset drives på samme måte som før.
Torbjørn fortalte om situasjonen i naboland (Ghana og Senegal) via manuskripter til Acta.
Torbjørn overbrakte kondulanse fra Jimissa om den tragiske hendelsen i Norge sist helg.

Generalforsamling hevet.Torbjørn Moe Eggebø Aud Toril Gilje Hetland

Hilsen fra Zachariah

Hello Torbjorn,
We are much happy after ending our yearly work.We have just ended our final test and exam in the university and we hope everything will be OK.we are still in freetown finding ways and means to get down to Bo and other areas in the country to join our families whom we have left for months.we are well and fine as of now though i was admitted for a night in one of our hospital before the beginning of our examination due to severe abdominal pain but am now fine and good.We are all extending our sincere greeting to you and your family at home.we will appreciate if you can extend our greeting to all your friends especially the one that lost his mother last year.

mandag 18. juli 2011

Generalforsamling 2011

Generalforsamling i foreningen ”medisinstudenter til Bo”

Onsdag 27 juli kl 19.00

Gamle Somavei 13


Sakliste:

1 Godkjenning av referat

2 Valg av styre

3 Årsberetning

4 Regnskap

5 Budsjett

6 Skattefradrag av gaver

7 Ny henvendelse til støttespillere

8 Nye studenter?

9 Eventuelt

lørdag 3. juli 2010

Innbetaling

Studentene er snart ferdige med sitt første år.
De har behov for økonomisk støtte for å studere videre.
Støtteforeningen ber om at støtte medlemmene fortsetter sin støtte.
Hvis noen kan tenke seg å avtale en fast innbetaling - hvert halvår eller hvert år- kan de sende en mail til leder Torbjørn Eggebø tme@lyse.net
Dette vil gjøre økonomien mer forutsigbar. Foreningen kan da evt støtte flere studenter
Konto nummer til "Medisnisnstudenter til Bo"

1503.12.41348

Referat fra generalforsamling 2010

Generalforsamling
Medisinstudenter til Bo
Lørdag 3. Juli 2010
Gamle Somavei 13
4313 Sandnes

7 medlemmer deltok


1 Godkjenning av referat
Referatet godkjent
2 Valg av styre
Leder og nestleder ble gjenvalgt uten motkandidater.
Det var to kandidater til styremedlem
Arnfinn Rødstøl og Hans Erik Terjesen. Arnfinn Rødstøl fikk 6 stemmer, Hans Erik Terjesen 1 stemme.
3 Hva har hendt med studentene?
Leder informerte om studentene
4 Årsberetning
Årsberetningen ble lest opp og godkjent
5 Regnskap
99 252 stod på konto 20 juni 2010. Dette dekker forventede utgifter for 1 og ½ år til
6 Nye studenter?
Jimissa har spurt leder om foreningen kan støtte flere studenter.
Leder har vært skeptisk til dette – det er viktig å følge opp de fire som har startet.
Men hele ideen startet med en samtale med Kefala – en av CHO fra Bo. Dessverre kom ikke han inn i første omgang pga av manglende realfag i grunnutdanningen. Leder føler seg delvis forpliktet til å støtte Kefala. Dessverre har han ikke tatt realfagene dette året heller. Han kan derfor ikke starte I 2010.

Styret vedtar å støtte Kefala hvis han har kvalifikasjonene på plass for 2011. Styret mener det er viktig å fullføre støtten for de som har startet og vil ikke anbefale å støtte flere studenter foreløpig

7 Skattefradrag av gaver
Arnfinn Rødstøl orienterte om mulighet for skattefradrag for støttespillere. Styret har sendt inn søknad om godkjenning til Skatt Vest for 2 mnd siden, men ikke fått svar ennå. Hele ordningen er i strid med EØS reglene, og det har vært skrevet i avisene at ordningen vil bli avviklet. Det er derfor tvilsomt om skattefradrag blir mulig.
8 Informasjon til medlemmer
Medlemmene har fått informasjon om studentene og foreningen via egen mail som ble sendt ut i mai 2010
9 Faste overføringer
Leder har hatt foredrag for Amnisty, Rogaland Medisinske Selskap, Eldre legers Forening, Norsk Gynekologisk Forening, Medisinernes Humanitær aksjon og Universitetssykehuset i Malmø.
Dette har gitt noen nye støttemedlemmer.
Men det er ingen som har laget faste avtaler.
Generalforsamlingen anbefaler styret å lage en liten foler med kort informasjon om studentene, foreningen og om innbetalingskonto. En slik folder kan deles ut ved arrangementer.
Arnfinn vil også forsøke å formidle kontakt med Roatary.
10 Eventuelt
Ingen saker
Leder leste opp en hilsen fra studentene.

Torbjørn Eggebø Aud Toril Gilje Hetland

torsdag 1. juli 2010

Årsrapport 2009/2010

4 studenter begynte å studere medisin i Freetown i Sierra Leone høsten 2009. De har holdt jevnlig kontakt med styreleder. De skal ha examen i juli 2010. Har ikke hørt hvordan det har gått med dem. Men de virket veldig optimistiske før examen.
Bloggen inneholder mer detaljerte opplysninger om livet deres.

Det har ikke vært avholdt styremøter. Styret har hatt telefonisk kontakt gjennom året for å diskutere ekstra overføringer til studentene og for å avklare mulighetene for skattefradag til støttespillerne.
Disse temaene blir diskuteret ved neste generalforsamling.

Regnskapet er lagt ut på egen bloggside.

Vi ønsker studentene lykke til med examen og med videre studier.
Håper at flere vil støtte dem videre

Torbjørn Eggebø
leder
Medisinstudenter til Bo